Seznamka FENG-SHUI

01.09.2011 22:08

Seznamka FENG-SHUI

Lenka OCMANOVÁ společně s Dagmar a Jiřím ČERNÁKOVÝMI

TERMÍNY:

09. 09. 2011

20. 09. 2011

20. 10. 2011

od 17,30 do 22,00 hod.

Pro účast je nutno se přihlásit na e-mail : ocmanova@centrum.cz

Kapacita 22 osob, tedy 11 žen a 11 mužů

Vstupné 222,- Kč                                                                                                            

Zpět